Bibliografia

Interesujące prace o argininie i badaniach nad jej działaniem

Doc. dr hab. Anna Jabłecka
Suplementacja L-argininy w chorobach układu sercowo-naczyniowego
i
Prof. dr hab. Elżbieta Kostka-Trąbka
Arginina – znany aminokwas o nowych moźliwościach zastosowań klinicznych
(reprint z „Ordynatora Leków” 3/2002)
i
Doc. dr hab. Paweł Chęciński
Badania nad skutecznością suplementacji L-argininy u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

Paweł Bogdański, Danuta Pupek-Musialik, Wiesław Bryl
Klinika Chorób Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych Akademii Medycznej w Poznaniu oraz
Anna Jabłecka – Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej w Poznaniu
Suplementacja L-argininy w nadciśnieniu tętniczym — fakty i kontrowersje
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

Dorota Zozulińska, Anna Majchrzak
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu
Znaczenie argininy w patologii przewlekłych powikłań cukrzycy
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

T Eleftheriadis, S Voyatzi, T Sparopoulou, C Kartsios, E Yiannaki, G Antoniadi, V Liakopoulos, and G Galaktidou Laboratory of Research, Theagenion Anticancer Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
L-arginine supplementation does not affect chemically induced carcinogenesis and tumor growth in BALB-c mice
Suplementacja L-argininy nie wpływa na wywołany chemicznie proces nowotworzenia i wzrost guza u myszy BALB-c
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

PierMarco Piatti, Lucilla D. Monti, Gianpietro Valsecchi, Fulvio Magni, Emanuela Setola, Federica Marchesi, Marzia Galli-Kienle, Guido Pozza, K. George M.M. Alberti
Wpływ długotrwałego doustnego stosowania L-argininy na poprawę
insulinowrażliwości obwodowej i wątrobowej u chorych na cukrzycę typu 2
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ.
Bezpośredni link do strony ze streszczeniem TUTAJ.

Dorota Ścibior, Hanna Czeczot
Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Warszawie
Arginina – metabolizm i funkcje w organizmie człowieka
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

Krzysztof Durkalec-Michalski, Jan Jeszka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
Czy suplementacja argininy jest skuteczną metodą wspomagania zdolnosci wysiłkowych w sporcie
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

Bronisław Bednarz. Rozprawa habilitacyjna
Szpital Grochowski, Klinika Kardiologii CMKP
Wpływ długotrwałego podawania L-argininy na przebieg zawału serca z uniesieniem odcinka
ST
Bezpośredni link do strony ze streszczeniem TUTAJ.

Maciej Micker, Paweł Chęciński, Anna Jabłecka, Hanna Krauss, Stanisław Zapalski
AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wpływ doustnej suplementacji L-argininy na stres oskydacyjny u chorych
z chromaniem przestankowym
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

Maciej Micker, Hanna Krauss, Jarosław
Ast, Paweł Chęciński, Anna Jabłecka
Wpływ doustnej suplementacji L-argininy na chromanie przestankowe u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

Maria Sokołowska i Lidia Włodek
Instytut Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ w Krakowie
Dobre i złe strony tlenku azotu
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

Jing Yi, Laura L. Horky, Avi L. Friedlich, Ying Shi, Jack T. Rogers and Xudong Huang
Neurochemistry Laboratory, Department of Psychiatry, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Charlestown,USA; Division of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Department of Radiology, Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston, USA
L-Arginine and Alzheimer’s Disease (L-arginina w chorobie Alzheimera)
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ

Karolina Wójciuk
Rodnik tlenku azotu (II)
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

Agata Pardej,
Marian Grybos, Janusz Kubicki, Wojciech Guzikowski
© GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO 3 (9) 2008, Artykuł poglądowy/Review article
Arginina i cytrulina a hypotrofia płodu
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ

Badanie kliniczne efektów działania Proargi 9+ przeprowadzone
w High Desert Heart Institute (USA)

Do pobrania w formacie pdf TUTAJ

Leszek Ceremużyński, MD, PhD, Tomasz Chamiec, MD, and Krystyna Herbaczyńska-Cedro, MD,  PhD
Effect of Supplemental Oral L-Arginine on Exercise
Capacity in Patients With Stable Angina Pectoris

Do pobrania w formacie pdf TUTAJ

A. JABŁECKA, P. BOGDAŃSKI, N. BALCER, A. CIESLEWICZ, A. SKOŁUDA, K. MUSIALIK
The effect of oral L-arginine supplementation on fasting glucose, HbA1c, nitric oxide and total antioxidant status in diabetic patients with atherosclerotic peripheral arterial
disease of lower extremities

Do pobrania w formacie pdf TUTAJ

Claudia R. Morris, Frans A. Kuypers, Lisa Lavrisha, Michael Ansari, Nancy Sweeters, Melinee Stewart, Ginny Gildengorin, Lynne Neumayr, Elliott P. Vichinsky Haematologica September 2013
A randomized, placebo-controlled trial of arginine therapy for the treatment of children with sickle cell disease hospitalized with vaso-occlusive pain episodes
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ

Christoffer Clemmensen, Sanela Smajilovic, Eric P. Smith, Stephen C. Woods, Hans Bräuner-Osborne, Randy J. Seeley, David A. D’Alessio, and Karen K. Ryan
Oral l-Arginine Stimulates GLP-1 Secretion to Improve Glucose Tolerance in Male Mice
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ

Wyniki 6 niezależnych badań klinicznych z łącznym udziałem 237 pacjentów z miażdżycą
zarostową tętnic kończyn dolnych, z których każde dowiodło skuteczności zastosowania L-argininy w poprawie dystansu przejścia bezbólowego i maksymalnego dystansu przejścia.
Źródło: ethipharm.pl
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ

Adam Zajac, Stanisław Poprzęcki, Aleksandra Żebrowska, Małgorzata Chalimoniuk, Jozef Langfort
Arginine and ornithine supplementation increases growth hormone and insulin-like growth factor-1 serum levels after heavy-resistance exercise in strength-trained athletes
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ

Mohamed Z. Gad
Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy and Biotechnology, The German University in Cairo – GUC,
Main Entrance Al Tagamoa Al Khames, New Cairo City 11835, Egypt
Anti-aging effects of l-arginine
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ

Marta Matuszak, Joanna Suliburska
Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Rola argininy w prewencji i leczeniu chorób metabolicznych
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ

PierMarco Piatti, Lucilla D. Monti, Gianpietro Valsecchi, Fulvio Magni,
Emanuela Setola, Federica Marchesi, Marzia Galli-Kienle, Guido Pozza, K.
George M.M. Alberti
Wpływ długotrwałego doustnego stosowania L-argininy na poprawę
insulinowrażliwości obwodowej i wątrobowej u chorych na cukrzycę typu 2
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

Wpływ doustnej suplementacji L-argininy na stres oskydacyjny u chorych
z chromaniem przestankowym
.
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

Wpływ doustnej suplementacji L-argininy na chromanie przestankowe u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych.
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

L-Arginine and Alzheimer’s Disease, (L-arginina w chorobie Alzheimera)
Do pobrania w formacie pdf TUTAJ

Elimination of cardiac arrhythmias using oral taurine with L-arginine
George Eby, M.S. George Eby Research i
William W. Halcomb, D.O. William W. Halcomb Clinic

Tauryna i jej potencjalne wykorzystanie w terapii
Konrad Szymański, Katarzyna Winiarska, Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, UW